Skip links

Main navigation

Ohjelma

Ohjelma


Tiistai 21.1.2020


8.30-9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit


9.00-9.15 Koulutuspäivien avaus


9.15-9.45 Mitä ammattilaisen on tiedettävä tänä päivänä diabeteksesta ja eri diabetestyypeistä?
Pirjo Ilanne-Parikka
, ylilääkäri, Diabetesliitto

– Miksi diabetes lisääntyy?
– Miksi puhutaan niin monesta eri diabetestyypistä -mistä kyse?
– Tunnista tyypin 2 diabetesriskissä olevat (huomio myös raskausdiabetesta sairastaneisiin): Mitä tarkoittaa esidiabetes?
– Ymmärrä insuliiniherkkyys ja insuliiniresistenssi – sokeriaineenvaihdunnan ymmärtäminen
– Päädiabetestyypit: tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen erot

Luentokokonaisuuden aikana tarjotaan tietoa ja työkaluja diabeteksen riskiryhmään kuuluvien (sis. raskausdiabeteksen), esidiabetesta sairastavien varhaisesta tunnistamisesta ja eri diabetestyyppien eroista, erityisesti selkiytetään eroa tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen välillä. Luentokokonaisuuden aikana vahvistetaan ymmärrystä sokeriaineenvaihdunnasta ja avataan käsitteet insuliiniresistenssi ja insuliiniherkkyys. Esittelyssä myös verkkokurssit!


9.45-10.30 Katsaus aikuisen tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta sairastavan kokonaisvaltaisen hoidon perusperiaatteisiin ja lisäsairauksien ennaltaehkäisyyn
Pirjo Ilanne-Parikka
, ylilääkäri, Diabetesliitto

– Tyypin 1 ja 2 diabetesta sairastavan hoidon perusperiaatteet ja erityispiirteet
– Tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoitotavoitteet ja seuranta


10.30-11.00 Tauko


11.00-12.00 Katsaus aikuisen tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta sairastavan kokonaisvaltaisen hoidon perusperiaatteisiin ja lisäsairauksien ennaltaehkäisyyn ed. aihe jatkuu
Pirjo Ilanne-Parikka,
ylilääkäri, Diabetesliitto

 – Lisäsairaudet
– Kuntoutus osana hoitoa
– Hoitosuunnitelma

Luentokokonaisuuden aikana tarjotaan ajantasaista tietoa diabeteksen hoidosta, lisäsairauksista, jonka vuoksi hoidon seuranta on merkityksellistä (mitä seurattava ja miksi sekä kuka seuraa ja mitä). Luodaan katsaus omahoidon merkitykseen ja kuntoutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin tukea arjessa pärjäämistä.


12.00-13.00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen


13.00-13.45 Ruokavaliolla terveyttä ja riskien hallintaa
Katri Havia,
ravitsemusterapeutti, Diabetesliitto

Luentokokonaisuuden aikana käydään läpi terveellisen syömisen yksinkertaiset periaatteet nykyisten ravitsemussuositusten pohjalta. Nostetaan esille tyypin 2 diabeteksen tuomat erityispiirteet arjen syömiseen ja tarjotaan työkaluja potilasohjaukseen ja neuvontaan.


13.45-14.30 Tyypin 1 diabetes ja syöminen
Niina Hämäläinen,
ravitsemusterapeutti, Diabetesliitto

Tässä osiossa tarkastellaan tyypin 1 diabetesta sairastavan syömiseen liittyviä erityispiirteitä ja harjoitellaan hiilihydraattien arviointia. Pohjana on aina terveellisen syömisen periaatteet (kts. luento edellä).


14.30-15.00 Kahvitauko


15.00-15.45 Kohti painonhallintaa
Katri Havia,
ravitsemusterapeutti, Diabetesliitto

Tässä osiossa tarjotaan tietoa ja keinoja painonhallinnan tukemiseen ja tavoitteiden asettamiseen. Näkökulma tyypin 2 diabetesta sairastavien painonhallinnan tukemisessa. Tuodaan esille se, että tyypin 1 diabetesta ei hoideta laihduttamalla, mutta sopiva paino edistää hyvää terveyttä.


15.45-16.30 Liikunta lääkkeeksi – motivoiva liikuntaneuvonta
Eira Tauluniemi
, liikuntasuunnittelija, Diabetesliitto

– Miten hoitotyön ammattilaisena innostaisin liikkumaan?
– Miten lähtisin liikkeelle, ottaisin puheeksi?
– Mitä diabetesta sairastavan niin tyypin 1 kuin tyypin 2 diabeetikon kohdalla on syytä huomioida?

Tämän osuuden aikana pysähdytään osallistujia aktivoivin keinoin tarkastelemaan liikunnan merkitystä eri tyyppistä diabetesta sairastavien kohdalla, kuin myös tarjoamaan keinoja ja ajatuksia miten lähteä asiakaslähtöisesti ohjauksessa liikkeelle ja kuinka edetä.


Keskiviikko 22.1.2020

Aamu alkaa rinnakkais-sessiolla klo 8.30-12. Valitse itsellesi mieluisin sessio ja osallistu siihen. Iltapäivän ohjelma on kaikille yhteinen.


Rinnakkaissessio I : Diabetesta sairastava vuodeosastolla ja päivystyksessä

8.30-10.00 Diabeteksen hoito ennen toimenpiteitä, toimenpiteen aikana ja sen jälkeen
Susanna Lahti,
asiantuntijahoitaja, Tays, Pshp
– Ravinnotta olo ja diabetes
– Diabeteslääkitys
– Verensokerin mittaaminen ja tulosten tulkinta

Katsaus muiden sairauksien vaikutuksista diabeteksen (oma)hoitoon ja omahoidon ohjaukseen
– Infektiot
– Kortisonihoidot
– Stressi -kiputilat

10.00-10.30 Tauko

10.30-12.00 Tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta sairastava päivystyksessä
Aki Järvelä
, LL, Tays, Pshp
– Tunnista diagnosoimaton diabetes
– Sokin hoito
– Ketoasidoosi, SGLT2
– Vatsataudit, oksennustauti
– Sydänoireet ja infarkti

Tässä sessiossa luodaan katsaus niihin perusasioihin, jotka on huomioitava diabeteksen hoidossa vuodeosaston ja yleensäkin laitoshoidon aikana ja siirtymävaiheessa. Session aikana luodaan katsaus myös päivystyksessä huomioitaviin asioihin.


Rinnakkaissessio II : Vanhus ja diabetes

8.30-10.00 Diabetes lisääntyy vanhusväestössä
Pirjo Ilanne-Parikka,
ylilääkäri, Diabetesliitto

– Miksi diabetesta esiintyy aikaisempaa enemmän vanhusväestössä?

Katsaus diabeteksen erityispiirteisiin ja diabeteksen hoidon tavoitteisiin vanhuksilla
– Erota tyypin 2 diabetes ja insuliininpuutos-diabetes ja hoida oikein

Syömiseen erityistä huomiota vanhuksilla
Niina Hämäläinen,
ravitsemusterapeutti, Diabetesliitto

– Syömisen haasteet ja ravitsemustilasta huolehtiminen, karikkona laihtuminen

10.00-10.30 Tauko

10.30-12.00 Vanhus, toimintakyky ja jalkaterveys
Eira Taulaniemi,
liikuntasuunnittelija, Diabetesliitto
Jaana Huhtanen,
jalkojenhoitaja, Diabetesliitto

– Riskijalan tunnistamisesta jalkaongelmien ehkäisyyn
– Jalkahaava diabeetikolla -haavan synty ja hoidon periaatteet
– Vanhuksen toimintakyvyn vahvistaminen ja tukeminen

Tässä sessiossa pysähdytään tarkastelemaan diabeteksen lisääntymisen syitä vanhusväestössä ja ikääntymisen tuomia erityispiirteitä diabeteksen hoitoon: syömiseen, toimintakykyyn ja erityisesti diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisyyn ja hyvään hoitoon.


12.00-13.30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen


13.30-15.00 Diabetes ja suun terveys
Tanja Ketola-Kinnunen,
hammaslääkäri, LT


15.00-15.20 Diabetesta sairastavan puheenvuoro
Miika Rautiainen


15.20 Koulutuspäivien päätös ja kahvi

Ilmoittaudu >>

Tapahtuman etusivulle >>

Sitemap